Od czego zależy precyzja gięcia stali?

Precyzyjne gięcie blach stalowych jest jednym z podstawowych procesów technologicznych w wielu branżach. Jednak ta precyzja nie jest w wielu przypadkach oczywista i uzyskanie pożądanej dokładności będzie związane ze spełnieniem kilku wstępnych warunków. Od czego więc zależy precyzja gięcia stali?

Właściwości materiału

Rzeczą, na którą wykonawca nie ma wpływu, są parametry samego materiału. Gięcie stali pozwala formować blachy wykonane ze stopów o różnym składzie, różnej grubości i w związku z tym również odmiennych właściwościach technicznych. Jedne gatunki stali mogą być sztywniejsze lub bardziej kruche od innych, pewne stopy będą z kolei bardziej sprężyste, a sama blacha, im grubsza, tym większy opór może stawić, ale też wystąpią w niej niepożądane naprężenia. 

Część z tych ograniczeń można zminimalizować, odpowiednio kalibrując proces gięcia, ale niektóre będą mogły sprawić, że gięcie nie będzie możliwe. Takie problemy wychwytuje się na etapie projektu i wtedy się je naprawia, ale wpływ na precyzję samego procesu gięcia mogą mieć też czynniki zależne od wykonawcy.

Charakterystyka pras i oprzyrządowania pomocniczego

Kluczowe dla uzyskania pożądanej dokładności gięcia stali, jest wykorzystanie właściwie dobranych narzędzi. Oczywiście uwagę w tym zakresie skupiają na sobie głównie prasy, na których odbywa się gięcie stali. To, czy są to prasy mechaniczne, czy hydrauliczne, jakie końcówki robocze (i jak zużyte) są na nich używane, jak dobrana jest siła nacisku, jaka jest prędkość pracy i tak dalej – to wszystko są czynniki, które mogą decydować o zachowaniu (lub nie) oczekiwanej precyzji. 

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że w procesie gięcia stali znaczenie mają też elementy pomocnicze – chwyty, podpory czy ograniczniki. W pewnym sensie to one odpowiadają bowiem za regulację dopuszczalnych marginesów błędu i choć często wyglądają niepozornie, to mogą mieć kardynalne znaczenie. W zależności od konkretnego projektu, takich elementów pomocniczych może być całkiem sporo i należy uznać, że są one tak samo ważne dla wyniku, jak i sama prasa.

Właściwie dobrane parametry procesu

Gięcie stali jest wbrew pozorom procesem dość skomplikowanym, przynajmniej jeśli chodzi o właściwe przygotowanie parku maszynowego. Dla osób z zewnątrz niektóre elementy mogą być mało intuicyjne. Jeśli ogląda się proces gięcia, to można zauważyć, że w pewnym momencie stal jest formowana w kształt przekraczający normy przewidziane projektem, a dopiero po zwolnieniu prasy przyjmuje ostateczną formę. To wynika oczywiście z pewnej sprężystości materiału, natomiast dla precyzji istotne jest, aby przy planowaniu procesu uwzględniać nie tylko finalną formę, ale też wartości graniczne.

To oznacza, że niekiedy gięcie odbywa się na innej prasie i w inny profil czy z inną siłą, niż można by się było początkowo spodziewać. Choć jest to oczywiście wszystko procesem ściśle technicznym, to dobranie parametrów bardzo często jest podyktowane doświadczeniem operatorów pras. Tutaj czynników, które mogą wpływać na wynik, jest naprawdę sporo i doświadczony operator może zasugerować nieoczywiste rozwiązania, które pozwolą na uzyskanie odpowiednio powtarzalnych efektów bez konieczności głębszego ingerowania w projekt.

Od czego zależy precyzja gięcia stali?
Przewiń na górę