onions, garlic, vegetables-1239423.jpg

Nowe rozporządzenie w sprawie warunków techniczno-budowlanych dla budynków

Dlaczego wydajemy nowe rozporządzenie?

W związku ze zmianami w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wprowadzonymi na mocy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  zachodzi konieczność wydania nowego rozporządzenia określającego warunki techniczne dla budynków.