onions, garlic, vegetables-1239423.jpg

Nowe rozporządzenie w sprawie warunków techniczno-budowlanych dla budynków

Celem wydania nowego rozporządzenia jest m.in. przyjęcie rozwiązań, które będą odpowiadały aktualnym technologiom występującym w budownictwie, jak również przyspieszą i ułatwią proces realizacji inwestycji, będąc jednocześnie przejrzyste i zrozumiałe dla odbiorcy.